“Şirketimizce ISS kapsamında herhangi bir elektronik haberleşme hizmeti sunulmamaktadır”