1. Başvuru için info@dijitalnet.com.tr adresine detaylı iletişim ve firma bilgilerini gönderebilirsiniz.
  2. DİJİTALNET BAŞVURU, ÖDEME VE SERVİS NOKTASI Olma Şartları :

Başvuru, ödeme ve Servis noktası olacak olan firmanın  elektronik haberleşme sektörüne ilişkin yetkilendirme yönetmeliğinin “işletmecilerin hak ve yükümlülükleri” başlıklı ‘ ö) (değişik:rg-1/5/2021-31471)  bendine uygun olarak tüm yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

 Bu bağlamda Başvuru, ödeme ve Servis noktası olacak olan firma:

  1. Bulunduğu bölge ve civarında hizmet verdiği 3. Şahıs, tüzel kişi ve kurumlara sunmuş olduğu hizmetlerin DİJİTALNET hizmeti olduğunu her koşulda ve şartta belirtecek kesinlikle başka bir nama ve isme hizmet verdiği algısını oluşturmayacaktır.
  2. Mevcutta kullanmakta olduğu yada ileride kullanacağı işyerlerinde DİJİTALNET markası, logosu, basılı evrakları haricinde hiçbir şekilde başka bir internet servis sağlayıcı firmanın markası, logosu ve basılı evraklarını bulundurmayacaktır.
  3. İş bu sözleşme yürürlükte olduğu ve DİJİTALNET’ten yazılı izin almadığı sürece, internet web siteleri, facebook, twitter, instagram gibi sosyal medya hesaplarında DİJİTALNET harici hiçbir internet servis sağlayıcı firmanın reklamını ve paylaşımlarını yapmayacak şayet daha önce bu tip paylaşımlar yapıldı ise bunları derhal silecek ve paylaşımdan kaldıracaktır.
  4. Kendisine 3. Şahıs, tüzel kişi yada kurumlardan DİJİTALNET internet erişim hizmeti almak istendiği yönünde bir talep geldiği taktirde; ilgili 3. Şahıs tüzel kişi yada kurumlara DİJİTALNET’in internet aboneliği sözleşmesini imzalatıp ilgili sözleşmeleri en kısa sürede DİJİTALNET’in onayına sunacaktır. Bahse konu sözleşmeler DİJİTALNET’in onayından geçtiği ve DİJİTALNET tarafından imza edildiği zaman ilgili abone DİJİTALNET altyapısı üzerinden internet hizmeti alabilecektir.
  5. Sözleşmeleri onaylanmış ve DİJİTALNET altyapısı üzerinde internet hizmeti almaya başlamış 3. Şahıs, tüzel kişi yada kurumlardan; DİJİTALNET in kendisine sağlamış olduğu yazılımı kullanarak internet ödemeleri almakla yetkilidir. İlgili ödemeleri DİJİTALNET adına alarak DİJİTALNET e gönderecektir.
  6. DİJİTALNET’e vermiş olduğu hizmetler karşılığında iş bu sözleşmeye ek imzalanan ücret anlaşma belgesi ile DİJİTALNET’ten hizmet bedellerini alacaktır.
  7. Mevzuatta öngörülen standartlara uygun olarak davranmaması halinde doğacak zararları ve cezaları karşılamak ile yükümlüdür.